Duurzaamheid

‘’Onze gezamenlijke planeet, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid’’

Oorspronkelijk komt het begrip ˋduurzaamheidˋ uit de bosbouw. Het gaat om het rentmeesterschap: het verantwoord beheer van bossen vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt.

Voor SieMatic heeft duurzaamheid altijd een bijzondere hoge prioriteit, niet alleen omdat hout voor onze producten de belangrijkste grondstof is. Vanuit ons eigen gevoel van verantwoordelijkheid hanteren we normen die veel hoger zijn dan standaard in de branche. Onze doelstelling is om met alle afdelingen in onze onderneming alles eraan te doen wat mogelijk is om het milieu te ontzien. Daarbij baseren we ons op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

De kwaliteit van onze maatregelen laten we bevestigen door neutrale instanties.

Uiteraard worden daarbij ook de onderzoekers goed onderzocht, om er zeker van te zijn dat alle milieucertificaten die aan SieMatic worden toegekend daadwerkelijk serieus, transparant en betekenisvol zijn.